Idealny proces sprzedaży - szkolenia sprzedaż

Trafiłem na dokument BBC pod tytułem „Mind of a Millionaire” – czyli Umysł Milionera. Jest on w sporej części podsumowaniem badania na 300 milionerach z Wielkiej Brytanii – jednak jedynie tych, którzy pieniądze zarobili sami (nie odziedziczyli ich).

Oto moje notatki z charakterystyki typowego milionera własnej produkcji:

skoncentrowani na sobie; wielkie ego; bardzo wysoki poziom współzawodnictwa; bardzo wysoka potrzeba osiągnięć; pragnienia bycia lepszym niż pozostali; umiejętności przywódcze;

bardzo silna wiara w siebie i swoje pomysły/metody; stawianie sobie dużych, wysokich celów, które pobudzają do działania; wizualizowanie przyszłych sukcesów; całkowita ufność we własne możliwości;
niewyczerpywalna determinacja; czerpanie radości z pracy; miłość własna oraz miłość do każdego aspektu własnego życia (po odniesionym sukcesie); szybkie, kreatywne myślenie, całkowita koncentracja na rzeczach w których
mają wygrać;

poczucie bycia outsiderem/wyrzutkiem (w dzieciństwie); parcie do przodu aż trafi się na żyłę złota; brak nadmiernego analizowania; kryzys/problemy/epizod finansowego niedostatku w dzieciństwie; arogancja; bycie trudnym we współpracy; zmienianie reguł gry po to by odnieść sukces;

bycie bardzo selektywnym (w skupianiu swojej uwagi/zainteresowaniach); całkowita nietolerancja dla słowa ‚NIE”, „NIE DA SIĘ” lub „NIE MOŻESZ”; brak potrzeby posiadania „siatki bezpieczeństwa”; ciągłe poszukiwanie kolejnych planów bogacenia się; rezygnacja z formalnej edukacji  na rzecz „szkoły życia”;

potrzeba posiadania kontroli (to mój biznes i ja tu rządzę) i brak zgody na bycie na terenie, który kontrolują inni (bycie uczniem w szkole); mądrość „uliczna” (street-smart) a nie akademicka; bardzo częste wypadki dysleksji (przedsiębiorcy i kryminaliści to dwie największe grupy);

inny, własny sposób postrzegania świata; wysoki poziom energii, zuchwałe podejmowanie ryzyka; bycie pracowitym, świadomość gdzie chce się w życiu iść (mimo, że często nie wiadomo, jak tam trafić).

Kilka innych ciekawych faktów:

63% przebadanych milionerów wywodzi się ze środowisk biednych lub klasy średniej
73% jest tak mocno skoncentrowana na sukcesie, że całkowicie nie interesuje ich co myślą o nich inni
61% w szkole radziło sobie marnie lub średnio
Przeciętnie pracują ponad 60 godzin tygodniowo
Największe wady: bycie agresywnym i szorstkim
Niemal wszyscy twierdzą, że są zadowoleni ze swojego życia

I jak wypadasz w porównaniu?

Rafał Mazur marketing czyli zwiększanie zysków przedsiębiorców.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.