Idealny proces sprzedaży - szkolenia sprzedaż

Twoim biznesem kieruje Twój system przekonań. I to system przekonań decyduje o tym, jak Twój biznes funkcjonuje.

Zastosuj inżynierię wsteczną: przyjrzyj się wynikom, które osiągasz by dokopać się do sedna swoich przekonań o sobie samym oraz o tym jak funkcjonuje świat.

System przekonań Dana Kennedy:

1) Możesz zmienić swoich klientów
2) Możesz sprawić, że zaakceptują współpracę na Twoich warunkach

Ludzie, którzy nie mają zestawu swoich podstawowych przekonań  (osobistej filozofii), zestawu, który mogą spisać na kartce a potem nauczać innych – ludzie tacy są skazani na rodzaj kalectwa i niepowodzenia. Zestaw własnej filozofii pozwala im:

1) Szybciej i łatwiej podejmować decyzje (stanowi filtr, który wiele rzeczy odrzuca)
2) Być bardziej konsekwentnym w procesach podejmowania decyzji

Pomysły ma każdy. Większość ma pomysły niezłe. Część z tej większości ma nawet możliwości i środki JEDNAK tylko nieliczni dotrzymują własnej obietnicy konsekwentnego dążenia w wybranym kierunku. Spośród nich tylko niektórzy mają instynkt zabójcy potrzebny do ostatecznego ukończenia.

Jeśli nie masz przykładu osoby, na której możesz się oprzeć, mentora, modelu czy guru, który jest/był tam gdzie Ty zmierzasz – rozejrzyj się wkoło, zobacz co robi większość ludzi a następnie zrób DOKŁADNIE ODWROTNIE.

Zadania wykonuj na czas – ustaw z góry określony odcinek czasowy na wykonanie zadania X, Y czy Z.

Tak więc to nie brzmi tak: „Będziemy to robić aż skończymy”. To brzmi: „Będziemy to robić do 18.00”.

Jeśli nie ustalisz z góry ilości czasu, praca zacznie się rozszerzać i pochłonie czas. I nie używaj wymówek środowiskowych – to Ty tworzysz swoje środowisko.

Kolejna zasada: dobieraj bitwy. Nie każdy kto ma puls jest osobą, z którą warto się zadawać.

Myślenie pozytywne kontra pozytywny realizm i pragmatyzm:

Jednym z elementów bycia pragmatycznym jest precyzyjny sposób myślenia – czyli dostrzeganie świata takim, jaki jest naprawdę. Dlatego RM (Renegade Millionaire a więc milinerzy – renegaci) działają w oparciu o prawdę, rzeczywistość i dokładność. Tym samym stają się oportunistami.

Agresywność – im bardziej bogaty jest RM, tym bardziej agresywny się staje. Szczególnie agresywna jest odpowiedź na wszystko co może zagrozić biznesowi, pieniądzom czy stylowi życia. Kontra jest szybka, zdecydowana, potężna i bezwzględna. RM nie są powolni. Są za to bardzo proaktywni w kwestiach ochrony swoich aktywów.

Większość RM jest również klasyfikowana przez swoje otoczenie jako ludzie „nierozsądni” – ze względu na swoje przekonania i oczekiwania.

W życiu jest tak jak w marketingu bezpośrednim – nie ma porażek, są tylko testy. Dlatego nie myśl w kategoriach sukcesów i porażek. Testuj – tak szybko i tak tanio jak się da. Pozbywaj się tego co nie działa. I pogódź się z odpowiedzialnością – jednak odpowiedzialność nie oznacza poczucia winy. Zaakceptowanie poczucia winy prowadzi do paraliżu.

Nie jesteś swoimi błędami. Jest duża różnica pomiędzy: „Zachowałem się głupio” a „Jestem głupi”.

RM mają w sobie ten nieracjonalne przekonanie, że mają wszystko pod kontrolą. Ponieważ ZAWSZE można zrobić coś z okolicznościami, na które mimo wszystko nie masz wpływu.

Dokładnie licz wynik. Bez wyników nie ma gry. Mierzenie automatycznie poprawia wydajność i osiągnięcia. Oraz ułatwia nanoszenie poprawek.

Mierz i śledź swoje liczby. Nawet w dobowych czy godzinowych sekwencjach.

Najważniejsze liczby do śledzenia to:

* Wartość klienta
* Wysokość pierwszej transakcji
* Marże
* Poziom retencji klientów
* Częstotliwość kupowania

Sprawdzaj również jak mają się Twoje założenia finansowe na ten rok z realnymi wpływami gotówkowymi.

Rafał Mazur zwiększanie zysków przedsiębiorców

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.