Idealny proces sprzedaży - szkolenia sprzedaż

Dan Kennedy – Renegade Marketing cz. 1

Kluczem do sukcesu i skutecznego marketingu jest zrozumienie czym tak naprawdę jest marketing bezpośredni (direct marketing) i jak wygląda reklama oparta o jego zasady.

Tym samym – jeśli chcesz być marketingowym renegatem – przestań być typowym reklamodawcą. Przestań myśleć o rozpowszechnianiu swojego nazwiska lub nazwy firmy, o budowaniu marki (branding) czy tworzeniu wizerunku, zauważalności czy ekspozycji.

W skrócie – nie rób większości tego, co polecają agencje reklamowe.

Twój marketing musi zostać zauważony i wywołać reakcję.

Jedynym celem Twojego marketingu ma być odpowiedź ze strony adresatów komunikatu.

Marketing bezpośredni (direct responce) jest jedyną naukową formą podejścia do reklamy. A ponieważ jest naukowy, podejście do niego wymaga dużej dyscypliny.

NIE pozyskujesz klienta po to, by dokonać sprzedaży.
Dokonujesz sprzedaży PO TO by POZYSKAĆ klienta.

(Czytaj te dwa powyższa zdania tak długo, aż zapamiętasz je na poziomie podświadomym i zrozumiesz ich sens. To jest ta różnica, która robi całą różnicę)

Z zasady tej wynika następna:

Twoim jedynym prawdziwym aktywem są Twoi klienci.

Najwyższą formą bezpieczeństwa dla Renegade Marketing Millionaires (RMM) jest tworzenie dochodu na zawołanie. A to możliwe jest tylko dzięki liście aktywnych klientów, którym można ciągle sprzedawać kolejne rzeczy (back-end). Tym samym:

Budowanie listy klientów jest Twoim zadaniem numer 1.

Odpowiednie wyszkolenie własnych klientów jest dużo ważniejsze, niż odpowiednie wyszkolenie swoich pracowników.

Żadna część Twojego biznesu nie da Ci takiej dźwigni jak odpowiedni marketing. Zastanów się dobrze – jakich danych Twoich klientów potrzebujesz, by móc w sposób szybki i korzystny podejmować mądre decyzje?

Musisz również zdefiniować, kiedy Twój klient staje się klientem straconym. Co musi się stać? Jak czas musi upłynąć? Ile prób jego reaktywacji musisz pierwsze podjąć?

Masz zatem 3 rodzaje klientów:

1) Obecni aktywni klienci
2) Klienci z polecenia
3) Straceni klienci

Nie wszyscy ludzie reagują w ten sam sposób na ten sam przekaz w danym medium – dlatego stosuj różne kanały. Poznaj preferencje swojej listy i podziel ją w zależności od tego, jak ludzie lubią, by się z nimi komunikowano.

Tak więc, jedynym celem marketingu jest uzyskanie odpowiedzi, sprzedajesz po to, by pozyskać klienta oraz lista klientów jest Twoim najważniejszym aktywem.

Kolejny element układanki to nisze. Zasada działania w niszach jest całkowicie kontr-intuicyjna. Większość ludzi ma z nią problem, ponieważ nasze programowanie społeczne działa zupełnie w inną stronę.

Dlaczego musisz mieć swoją niszę?

Dlatego, że tylko bardzo, bardzo nieliczni mają wystarczające środki finansowe (oraz czas) by móc sprzedawać coś wszystkim.

Im mniej masz zasobów, tym bardziej strategicznie musisz myśleć i działać.
Znajdź miejsce, w którym nie będzie padał na Ciebie cień gigantów branży.

Mówiąc inaczej, znajdź miejsce, które możesz zdominować i w którym Twoje zasoby czasu i pieniędzy pozwolą Ci wywierać realny wpływ. Dzięki dyscyplinie i determinacji określ:

– z kim na danych rynku chcesz rozmawiać
– z kim na danym rynku NIE chcesz rozmawiać

Swój rynek możesz podzielić na 2 grupy:

NISZE:

1.1) Nisze oparte o zawód
1.2) Nisze oparte o stanowisko
1.3) Nisza oparte o rodzaj biznesu

oraz

SUBKULTURY

2.1) subkultury oparte o hobby
2.2) subkultury oparte o zainteresowania
2.3) subkultury oparte o pasje

Nisze i subkultury mogą się mieszać. Prawnicy grający w golfa – prawnik to nisza, golf to subkultura.

Im głębiej wejdziesz, tym lepsze wyniki osiągniesz (prawnicy zajmujący się prawem handlowym mieszkający na przedmieściach i grający w golfa).

Im bardziej precyzyjny jesteś w określeniu swojej niszy / subkultury, tym większe szanse powodzenia. Każda z tych nisz czy subkultur ma swój stan umysłu, który z punktu widzenia osoby reklamującej, jest najbardziej korzystny. Poznaj go, wywołaj i wykorzystaj.

Dziel swoją listę i koncentruj się na podgrupach.

Zazwyczaj, gdy marketing bezpośredni nie przynosi pożądanych rezultatów, oznacza to, że lista nie została odpowiednio wyselekcjonowana, a tym samym Twoja propozycja nie jest zgodna z zainteresowaniami odbiorców.

Typowy marketing oznacza wykonywanie pracy by coś sprzedać.
Renegade Marketing oznacza wykonywanie pracy by zbudować więź.

Rafał Mazur zwiększanie zysków przedsiębiorców.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.